ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ''ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ''
Μαρτίου 10, 2016
Εμφανίσεις: 1525
(5/1) ψήφος
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ''ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ''
Περιγραφή: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ''ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ''
ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 1050-1150
Powered by FW Gallery